Hoe mogen we je helpen?

Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering kan de schade dekken die aan je woonhuis kan ontstaan door bijvoorbeeld brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Maar dan? Wat kan allemaal een rol spelen bij de keuze voor een goede woonhuisverzekering?

Verzekeraars verstaan onder het woonhuis alles wat ‘aard-en-nagelvast’ verbonden is met de (op adres beschreven) woning. De keuken, de muren, de badkamer, het dak, maar ook een uitbouw en een serre, gewoon alles wat echt ‘vast zit’ aan de woning wordt voor de verzekering doorgaans als ‘woonhuis’ gezien. En dus hoort ook een vast parket bij het woonhuis.

En de schutting dan? Staat die ‘los’ dan is het ‘tuininrichting’, met zijn eigen (beperkte) dekking. Zit die vast aan de woning, dan valt die onder het woonhuis.

Ook voor een woonhuisverzekering is een garantie tegen onderverzekering mogelijk.

Zonnepanelen zitten vaak niet ‘aard-en-nagelvast’ aan de woning. Op een schuin dak zitten ze vaak wel echt vast aan de woning, maar op een plat dak staan ze vaak ‘los’ in een eigen frame op het dak. En dan horen ze formeel niet meer tot de woning. Goed om toch even te melden wanneer jouw woning over zonnepanelen beschikt. Dan kijken wij hoe we die alsnog onder de dekking kunnen brengen.

Wanneer bijvoorbeeld door storm je woning beschadigd raakt, zal de schade hersteld moeten worden. Verzekeraars noemen dat ‘herbouwen’. In het uiterste geval zal een woning zelfs volledig herbouwd moeten worden. En dat betekent, dat als verzekerde som de ‘herbouwwaarde’ genomen moet worden.

Om die herbouwwaarde correct vast te stellen, is een op zich wat ingewikkelde berekening. Vaak maken we dan ook gebruik van een speciale rekentool, waarmee die herbouwwaarde goed is vast te stellen.

Er zijn zelfs al verzekeraars die alleen nog maar kijken naar je postcode en huisnummer. En op basis van de gegevens die ze daarmee kunnen vinden, geven ze dan al een ‘garantie tegen onderverzekering’ af.

Maar handmatig vaststellen of geautomatiseerd, de verzekerde som moet echt overeen komen met de herbouwwaarde. Want wie te weinig verzekert, krijgt ook te weinig uitgekeerd.

Dat hangt een beetje af van het soort polis dat gekozen is. Er zijn bijvoorbeeld woonhuisverzekeringen die uitsluitend dekking geven bij brand. Andere polissen geven ook dekking bij storm- inbraak- of waterschade. En dan zijn er zelfs woonhuisverzekeringen die dekking geven tegen ‘ieder onverwachte gebeurtenis’, wat natuurlijk de meest uitgebreide dekking is.

Vreemd genoeg geven verzekeraars bij vensterglas doorgaans wel dekking bij brand en storm. Maar niet bij ‘breuk’ terwijl dat over het algemeen toch echt een ‘onverwachte’ gebeurtenis kan zijn. Het is een wat vreemde afwijking, maar met de aantekening ‘inclusief glasbreuk’ kan dat op de woonhuisverzekering toch bijverzekerd worden. En dan geldt die glasdekking gelijk voor dubbel glas. Mits die ruiten niet al te groot zijn.

En wanneer op de polis de aantekening 'inclusief glasbreuk' is gemaakt, zal voor vergoeding echt sprake moeten zijn van 'breuk'. Een kras of een lekkende spouw in dubbel glas zal over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Ook waterschade die binnen komt via openstaande ramen, zal over het algemeen niet vergoed worden.
Net als scheuren die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door verzakkingen van de fundering. (Denk aan de aardbevingsschade in Groningen)
En schades die veroorzaakt werden door achterstallig onderhoud. 

Kortom hoe uitgebreid we de woonhuisverzekering ook graag voor je willen maken, er zullen altijd uitsluitingen blijven. Want het zijn nu eenmaal de polisvoorwaarden van de gekozen verzekeraar die bepalend zijn.

 

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?


Ons werk is het om samen met jou na te gaan wat in jouw geval allemaal onder het begrip 'woonhuis' zou moeten vallen. Welke adressen daarop van toepassing zijn en tegen welke risico’s de woning verzekerd zou moeten worden. Wanneer we dat weten gaan we voor je op zoek naar de verzekeraar die in jouw geval de beste dekking geeft. Ben je het eens met ons voorstel? Dan sluiten wij de verzekering af en zijn wij vanaf dat moment jouw eigen particulier adviseur.
 

Bijkomend voordeel: wanneer er dan toch een keer schade is, kennen wij bij de gekozen verzekeraar precies de weg. Bij veel verzekeringmaatschappijen kennen we vaak zelfs de medewerkers van de schadeafdeling. Het kan allemaal helpen bij de afwikkeling.
Daarom regelen we ook gelijk de complete schadeaangifte voor je, benoemen we de experts (als dat nodig is), houden we contact met de verzekeraar en bewaken het dossier net zo lang tot je volledig schadeloos bent gesteld.


Dan weet je bovendien zeker dat: 

  • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid. Iedere keer weer;
  • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen;
  • Vaak een spijkerharde garantie tegen onderverzekering kan worden gegeven;
  • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft;
  • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing;
  • En schades perfect worden afgehandeld.

 

Is jouw interesse gewekt?

Geef dan hieronder even je gegevens op, dan nemen wij snel contact met je op.

Je gegevens
Je vraag/opmerking*